Drotára od Florekovcov majú dvaja prezidenti

 https://www.novinyorava.sk/index.php?act=show&c_id=11824