Kde nás nájdete...

Každoročne navštevujeme:

                                          Slovenské jarmoky- Hontiansku parádu,                                                                     - Trnavský jarmok                                                                      - Púchovský jarmok-Púchov                                                                      -EĽRO v Kežmarku   ...
Celý článok

Stretnutie drotárov-Budatín...(jún)

Medzinárodné stretnutie drotárskych majstrov patrí k najreprezentatívnejším podujatiam v oblasti drotárstva v rámci celého Slovenska. Keďže drotárstvo presiahlo hranice našej krajiny a ovplyvnilo nielen domácich umelcov, ale aj tvorcov v zahraničí. Každoročne v júni sa koná stretnutie remeselníkov a výtvarníkov aktívne pracujúcich s drôtom zo Slovenska, Čiech a Moravy Táto výstava  prezentuje najmä pozoruhodné drotárske obyčaje, ktoré boli typické pre región severozápadného Slovenska. Okrem drotárskeho zvykoslovia sa návštevníci výstavy dozvedia viacej aj o spôsoboch života, bývania a odievania drotárov v spomínaných lokalitách.        
Celý článok